Wie zijn wij?

Wij streven ernaar zorg ‘persoonlijk’ te
maken. Als thuiszorgorganisatie gaan wij
daarmee terug naar de basis: “het
centraal stellen van de cliënt”.

Summa Cura richt zich op kwalitatief
hoogstaande zorg, begeleiding en welzijn
en levert daarmee een grote bijdrage aan
een veilig zorgnetwerk rondom de cliënt.
Daarbij is behoud van regie van de cliënt
het uitgangspunt dat in combinatie met
hoogstaande zorg, begeleiding en welzijn
moet leiden tot een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven van de cliënt.


Als zorgorganisatie stimuleren wij het
opbouwen van een vertrouwensband met
de cliënt zodat wij een zorgnetwerk
kunnen vastleggen rondom de cliënt. Wilt
u zorg aanvragen?